Ee ljanje kose usisivaeem

Moja sestra voli da se igra sa kosom, možete je milovati danima, èešljati i to èiniti. Ona je, naravno, ukljuèena u to, želeæi da sve izgleda divno, ona može poboljšati jednu pletenicu pet puta, stavljajuæi pribor za kosu na njih ili igle. Voli školske igre i najviše se fokusira na njih. Njena nova uloga Princess Joker-a je takoðe bila originalna i volela bih savršenu frizuru i odeæu. U poèetku, majka ju je upetljala s nekoliko pletenica s lukovima. Onda je ova divna djevojka rekla ne, ne, i opet i opet. Biæe ljepše èekati na mjestima ... i poèelo je. Pola sata upravljanja i njihovo modeliranje. Izgledala je divno kao prava princeza. I kada je, dakle, bio sa princezama, brzo se predomislio. Da se ne uznemirava da je prošlo skoro dva sata od poèetka predstave. Neoèekivano .... potpuno je promijenila ideju, au njenom govoru zvuèalo je pomalo kao "nieeee, stvarno ne želim, ne sjeæam se ništa u princezi, što je daleko od povoljnog". Izmislila je novu frizuru, rasporedila kosu u suštini labave koke. Na vjenèanju, kako je ranije rekla, veæ imamo vještinu da joj prièvrstimo kosu, sve je prošlo vrlo brzo. Njena majka je, s jedne strane, bila u stanju da bude samo jedan od ostalih za nekoliko minuta.

Ukosnice za djevojke