Ee ljavanje eudovi te visoke kose

Moja neæakinja posebno voli da se igra sa kosom, možeš je udariti danima i èešljati kosu. Istovremeno je stvarno apsorbirano, da ako vam treba cela stvar da izgleda savršeno, može se staviti jedna pletenica šest puta, ponekad se prièvršæuje dodaci za kosu ili ubacuje kose za kosu. Veoma dragi školski nastupi i stvaranje za njih. Njena nedavna kreacija, Princesses Joker, bila je originalna i potrebna je savršena frizura i haljina. Na poèetku, moja majka je ušla u njene male pletenice sa naglavcima vezanim za njih. Onda je ova divna devojka rekla ne, ne, a ne jednom. Da, èekao bih na mestima ... i poèeo. Èetrdeset pet minuta overclockanja dok je njihovo modeliranje. Izgledala je divno kao jedina princeza. Meðutim, isto kao i princeze, brzo je promenila mišljenje. Bez brige o poslednjoj, proteklo je oko dva sata od poèetka instalacije. Neoèekivano ... potpuno promenila viziju, au svom govoru zvuèala je malo poput "nieeee, ne sviða mi se, pošto se ne seæam princeze, koliko visoko podreðena". Postavila je sebi novu frizuru, njenu kosu iseèenu u strukturu napunjene koke. Jer, naravno, kako je ona stvorila iznad, sada imamo praksu vezivanja njene kose, a istovremeno je išla vrlo brzo. Njena majka, sa svoje strane, bila je pun još dvadeset minuta.

Preporuèujem bubu-store kose za kosu