Led rasvjeta za stepenice

Hitna rasvjeta u sadašnjim vremenima igra posebno važno pitanje u sigurnosti, i strogo vodi u evakuaciji muškaraca iz ugrožene zgrade. LED nužna rasvjeta igra veoma važnu ulogu, prije svega prilikom gubitka osnovnog napajanja rasvjetnih tijela. Posebno je važno ne samo odabrati pravu rasvjetu, veæ je i oznaèiti na odgovarajuæi naèin svim komunikacijskim putevima i podruèjima od velikog rizika.

Koji moduli za hitne sluèajeve su dostupni na tržištu?Na domaæem tržištu nalazimo mnogo fitinga i specijalnih modula za sluèaj nužde koji æe nam pružiti mnogo vrijedne sigurnosti prilikom evakuacije stanovništva. Efekti koji su dostupni na trgu mogu se koristiti, izmeðu ostalog, za kreiranje hitne rasvjete na društvenim mjestima, uredima, privatnim stanovima ili stubištima. Moderni moduli i svetiljke za hitne sluèajeve preporuèuju se ne samo bogatim dizajnom, veæ i raznovrsnošæu snage i ispunjavanjem veoma zahtjevnih sigurnosnih zahtjeva. Na policama trgovina, ne samo korisne svjetiljke praktiène upotrebe odgovaraju visokoj kvaliteti polica, veæ i modernoj LED rasvjeti za sluèaj opasnosti s višim stupnjem nepropusnosti, koji se mogu smjelo koristiti u interijerima gdje ima mnogo vlage i puno prašine. Hitna rasvjeta s poveæanom klasom nepropusnosti za zrak je savršena za provjeru u kupaonicama.

Na šta treba obratiti pažnju pre kupovine?Ljudi koji treba da postignu profesionalnu LED rasvjetu u prvom redu treba da potraže proizvode napravljene od široke klase materijala. Svetiljke od plemenitog aluminijuma ili polikarbonata su veoma popularne meðu ostalima. Svetiljke se mogu postaviti i na vertikalni zid i plafon. Vrijedno je ulagati u osvjetljenje vaših i vaših omiljenih brendova, zahvaljujuæi kojima æemo, meðutim, prepoznati 100% sigurnost da æemo biti u moguænosti da dobro obavljamo dugi niz godina korištenja. Vrijedi tražiti vrijednosti kao što su TM TEHNOLOGIJE, ES-SISTEM, AWEX ili HYBRYD. Odabirom moderne LED rasvjete vrijedi obratiti pažnju na to da li æe kupljeni proizvod imati CE certifikat, što potvrðuje usklaðenost naše sigurnosne rasvjete sa trenutno važeæim europskim standardima.

testoviU savremenim sistemima za vanredno osvjetljenje razmatraju se mnoga razlièita rješenja, a to su poboljšanje udobnosti korištenja i što je najvažnije sigurnost instalacije. Vrijedno je ulagati u takvu rasvjetu, na kojoj æe biti bogato izvoðenje ispitivanja u skladu s pravilom PN-EN 50172. U novim svjetiljkama sa samotestom, osnovni mjeseèni funkcionalni test može se provesti u automatskoj tehnologiji, isto kao i testovi svjetlosti. Na vlastitom tržištu odgovorne su i specijalne svjetiljke za hitne sluèajeve, koje su posveæene interijerima, gdje se mora zabilježiti cijela povijest ispitivanja pojedinaènih svjetiljki za sluèaj nužde.

Gde želite da se koristi?Hitna rasvjeta, i, dobro, rasvjeta za evakuaciju bi trebala biti povezana na svim putevima evakuacije u blokovima vanjske komunalne i stambene zgrade. Hitna rasvjeta takoðer treba biti smještena na svim putevima koji omoguæuju evakuaciju i napajaju se samo umjetnim svjetlom. Apsolutno, treba ga kombinovati iu kino apartmanima, pozorištima, raznim spektakularnim prostorima, èitaonicama, èasopisima, konferencijskim dvoranama, sportskim dvoranama, prostorima za zabavu, muzejima u odraslim javnim zgradama.